Flipping book - to elektroniczne edycje magazynów, broszur, które użytkownik może sam kartkować. Dzięki wykorzystaniu technologii flash/html5 możemy je wzbogacić o dodatkowe interaktywne opcje, które nie występują w tradycyjnych, drukowanych egzemplarzach.