GRAFIKA to jeszcze bardziej szersza dziedzina naszej działalności niż fotografia. Proponujemy szczególnie grafikę użytkową - projektowanie i wykonywanie layoutów czasopism, broszur czy innych wydawnictw i druków okolicznościowych, plakatów, ulotek, znaków firmowych (np. loga) i innych ilustracji, zarówno wektorowych jak i w postaci obrazów rastrowych.